top of page
Kris De Gussem_ZW.JPG

Kris De Gussem
Aquafin

Van meting naar datagebruik: een visuele en analytische blik op een open wereld in verandering

Labo- en procesmeting: een wereld van gelijkenis? In deze lezing wordt ingegaan op het belang van open data: toegankelijke metingen samen met een analytische blik op meetreeksen zijn de motor voor vernieuwing in een organisatie. Bij procesmetingen is een ingewikkelde dataverwerking niet altijd nodig om praktisch bruikbare resultaten te geven.

Kris De Gussem
wouter vandevyver.jpg

Wouter Vandevyver

Endress+Hauser

Oplossingen voor inline kwaliteitsmonitoring – Meet je proces, niet je monster

Een aantal belangrijke kwaliteitsparameters die momenteel nog regelmatig bepaald worden door eest een staal te nemen uit het productieproces en dat vervolgens te analyseren in het labo, kunnen vervangen worden door real-time inline proces metingen. Dit kan leiden tot tijdsbesparingen, het onmiddellijk corrigeren van afwijkingen … wat dan weer kan resulteren in minder productverlies en een verhoogde productkwaliteit.

Wouter Vandevyver
Scheel_Jan.jpg

Jan Scheel

Büchi Labortechnik

Jan Schee

BÜCHI NIR-ONLINE  technology allows monitoring and production control in real-time

There is an ongoing interest of production managers to maximize the economical outcome of their plants, for instance to decrease safety margins of valuable compounds, to optimize water content, to  reduce consumption of energy, to reach a higher level of standardization or to avoid claims. A new generation of Diode array based robust online spectrometers combine VIS and NIR spectroscopic range and additionally allow  inspection of sample  stream by an integrated CCD camera. From X-One …. to Multipoint, BÜCHI NIR-Online process analyzer are widely used not only for monitoring but also for process control in Food, Feed, Pharma and Chemistry production environment. Nowadays, the development of customized software solutions helps to reach a high level of acceptance and offers new possibilities for production control.

Kristof Van den Bussche.JPG

Kristof Van den Bussche

Anton Paar

Matchmaking - Productie en het laboratorium gelinkt. Maak elkaar het leven makkelijk

De tijd dat iedereen op zijn eigen eiland leeft binnen een groter geheel van het bedrijf is voorbij.  We zijn afhankelijk van elkaar en daarom is data integratie tussen het laboratorium en het process zo belangrijk.

Kristof Van den Bussche

Increase your combustion control and reduce your energy consumption.
Rich information on furnace gas feedstock improves combustion control & reduces energy consumption

Variations in the properties of natural gas feedstock results in temperature variations inside the furnace. This impacts the product quality and energy efficiency of the process.

 

A 370XA gas analyser giving rich information (Calorific Value, Wobbe Index and compositional data) about the gas feedstock meant that AGC Glass were able to control the power and the air excess to their furnaces enabling them to maintain product quality and minimize energy use

 

This presentation looks at what is often considered a costly and complex instrument to utilize on your plant and how through intuitive software and functionality eliminates those perceptions.

  • How often is the instrument selection based on an individual’s perception or historic reference?

  • Has the latest product developments changed the dated perceptions?

VAN CAUWENBERGE Siegfried - dark.jpg

Siegfried Van Cauwenberge

Emerson

Siegfried Van Cauwenberge
Emmanuel Coolsaet.jpg

Emmanuel Coolsaet

HACH LANGE Belgium

Online water- en vloeistofanalyse in de industrie: van normbewaking tot PAT

Het gebruik van online analyzers voor zowel vloeistoffen als gassen in een procesomgeving is niet nieuw. Meer en meer kiezen bedrijven voor een meet- en regelsysteem waar online analyse deel uitmaakt van een compleet kader dat tot doel heeft conform te zijn met lokale regelgeving, om kosten te bedwingen en zelfs de veiligheid te verhogen.

De presentatie bespreekt de ruime mogelijkheden die bestaan om automatische en gevalideerde metingen uit te voeren op chemische en biologische parameters in diverse vloeistoffen. Een casus over de continue meting van koper in elektrodepositie illustreert de mogelijkheden van het bewaken en beheren van een industrieel productieproces.

Emmanuel Coolsaet
karl foto.jpg

Karl Leyssens

Ankersmid M&C

Het belang van gas conditionering; de essentiële stap voor een correcte analyse

Continue Emissie Monitoring Systemen, of CEMS, is in de meeste gevallen een industrieel systeem met gasanalyzers die optische elementen bevatten. Deze analyse toestellen meten selectief elke door de overheid opgelegde gas-component.

De optisch opgebouwde meettoestellen verwachten een gasmonster dat representatief is voor de werkelijke uitstoot van de installatie en mogen geen bestanddelen bevatten welke deze analyzers kunnen beschadigen of doen verlopen.

Een adequate gas conditionering en behandeling vóór de analyzer, zorgt er daarom voor dat de reële waarden overeen komen met de gemeten waarden en dat onze analyzer niet beschadigd kan worden door mogelijk agressieve gassen.

Ankersmid Sampling is ontwerper en fabrikant van deze “gas-conditionerings-elementen”.

We adviseren iedere applicatie en leveren alle staalname onderdelen welke 24/7 de kwaliteit van het gasmonster bewaakt.

Karl Leyssens
Kirsten.jpg

Kirsten De Keyser

Advanced Chromatography Solutions

Online-Chromatografie tijdens het productieproces: Een betere kwaliteitscontrole en procesopvolging

De 2 applicaties die besproken worden geven een beeld van de mogelijkheden van online-chromatografie, zowel naar staaldoorvoer als automatisatie. Eén toepassing handelt over de semi-continue online opvolging van een reactor, waar 4 analytische toestellen worden vervangen door 1 online-HPLC. De andere toepassing behandelt een complexe productie met hoge staaldoorvoer (100.000 stalen/dag) waar een screening van een mogelijke contaminatie gebeurt met online-GC met dynamic headspace (opconcentratie).Online-Chromatografie bij de afvalwaterzuivering: 2 case studies voor een betere afvalwaterverwerking

Het gebruik van online-HPLC zorgt voor meer meetpunten / tijdseenheid en dus meer zekerheid en stabilteit van de afvalwaterverwerking. De eerste casus bespreekt het screenen naar schadelijke (giftige) contaminanten uit het proceswater op een automatische manier, zonder de tussenkomst van een laborant/arbeider. De verkregen resultaten stellen de procestechniekers in staat zekerheid te houden over bijv. lozingsnormen of kwaliteit van de aërobe afvalwaterverwerking.

De tweede applicatie belicht de opvolging van vrije vetzuren in een anaërobe vergisting; een applicatie die kritisch is, maar veelal offline via GC of via een contractlabo worden uitgevoerd. We gaan verder in op de mogelijkheden om de anaërobe vergisting beter op te volgen en hierdoor een betere vergisting en betere terugwinst van energie te bekomen.

Kirsten De Keyser
hach-lange_bliessens.jpg

Bart Liessens

HACH LANGE Belgium

Het belang van zichtbare TOC-niveaus

Veel chemische, petrochemische en voedsel- en drankinstallaties consumeren grote hoeveelheden water voor het verwerken van producten. Een goed begrip van de organische belasting in dit water is te allen tijde van cruciaal belang om productverliezen of andere problemen te voorkomen, zoals overbelasting van de RWZI of overschrijding van de effluentnormen.


In de afgelopen jaren is de totale organische koolstof (TOC) -analyse geaccepteerd als een alternatief voor biochemische zuurstofbehoefte (BOD) en chemische zuurstofvraag (COD) in laboratoria. TOC-meting is de standaard geworden; het is de enige betrouwbare online methode die wordt gebruikt om de verontreiniging in wateren te bepalen om processen te beheersen en om afval in de industrie tot een minimum te beperken.

Bart Liessens

Improve the performance of your on-line process analyzers with the Advanced Analytical Instrument Management System.

This presentation gives an overview of the Analyzer Management and Data Acquisition System: a system to monitor, determine, maintain, and improve the performance of on-line process analyzers. It presents the analyzer status and KPI’s to process people, to understand its real performance and thereby improving its reputation.  It also helps the analyzer technicians to highlight bad actors, to target planned maintenance, to save cost and man hours and improve the analyzer performance.

Loek van Eijck.jpg

Loek van Eijck

Yokogawa Europe

Loek van Eijck

IOnline Analyse : sleutel tot (Proces-) Industrie 4.0   

Iedereen in de ban van de Digitalisatie .  
Industrie 4.0  , laat de proces industrie niet ongemoeid . Zij ontsnapt niet aan de niet aflatende en immer hogere eisen die de markt stelt op gebied van product kwaliteit en  productie flexibiliteit . Dit alles tegen laagste productiekosten en  minimale CO2  / milieu  voetafdruk . 
In deze evolutie , is een nauwkeurige kennis van het proces van cruciaal belang . Hier geldt het adagio “Meten is weten “. 
Of het nu gaat om sporen verontreinigingen die de product kwaliteit schaden,   of hoog frequente analyses die een betere proces controle/sturing toelaten .  
Online proces analyse biedt hiertoe de oplossing . 
Aan de hand van praktische voorbeelden  mbt Proces Gaschromatografie , geven we  inzicht in wat al dan niet verwacht mag worden . 

Pascal Sterkendries.jpg

Pascal Sterkendries

Siemens

Pascal Sterkendries
bottom of page